Henk Pasman
Brand gevaar
Home | 50/60 Hertz | Electricity | Curaçao | Aardlekschakelaar | Brand gevaar | Info Curaçao | Radio/TV stations | Contact Us | Links

Brandpreventie maatregelen

Naar aanleiding van recente branden, waarbij als mogelijke oorzaak kortsluiting werd opgegeven (Restaurant La Rousse en Magazijn Centrum Supermarket), hierbij een overzicht van preventiemaatregelen ter voorkoming van brand door elektrische kortsluiting.Definitie:

Kortsluiting is een abnormale verhoging van de elektrische stroom, waardoor extra warmteontwikkeling ontstaat in de stroomdraad, met als gevolg vergaan van de isolatie, nog hogere stroom, heet worden van het apparaat en uiteindelijk mogelijk ontstaan van brand afhankelijk van de directe omgeving rondom het apparaat.Bestaande Beveiliging:

De eerste en over het algemeen enige beveiliging zijn de zekeringen voor het zekeren van een elektragroep, waarop een aantal apparaten kunnen worden aangesloten tot het maximum van de zekering; b.v. 16 ampère. Bij een hogere stroom van 16 amp. slaat de zekering door.Aansluiteisen:

Een elektrisch apparaat mag alleen worden aangesloten als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Spanning van het stopcontact: 127 Volt standaard (90 % van de aansluitingen); 220 Volt bij speciale stopcontacten; 110 Volt bij een aantal aansluitingen op Banda Abao en Banda Ariba.

- Frequentie van ons elektriciteitsnet: 50 Hertz

- Vermogen van het apparaat niet groter dan de groepszekering, normaal 16 ampère, dus 16 amp. x 127 Volt = 2000 VA of Watt. Indien vermogen groter dan aansluiten op een aparte zekering.Problemen:

- 110 Volt in de volksmond is dus niet waar moet zijn 127 Volt.

- Uit de aansluiteisen volgt dus dat niet mogen worden aangesloten:

apparaten voor een spanning van b.v. 110 Volt op ons 127 Volt stopcontact

(dit kan wel opgelost worden m.b.v. een transformator van 110 Volt naar 127 Volt)

apparaten met een frequentie van 60 Hertz op ons 50 Hertz net

(dit kan niet opgelost worden binnen het prijsniveau van het apparaat.)

- Kortsluitingen kleiner dan de groepzekering van b.v. 16 ampère worden door deze zekering niet opgevangen.

Een voorbeeld: in een ventilator van 127 Volt, 50 Hertz, 1 ampère, treedt een interne kortsluiting op, waardoor de stroom omhoog gaat naar 2 ampère. Hierdoor ontstaat er extra warmteontwikkeling in het apparaat, waardoor brandgevaar kan ontstaan, maar de zekering van 16 ampère slaat niet aan. Pas als deze waarde bereikt is kan hij aan slaan, maar ondertussen kan de brand al in volle hevigheid ontstaan zijn.

- Stroomverhoging door het aansluiten van een 115 Volt 60 Hertz apparaat op ons stopcontact van 127 Volt en stroomverhoging van 20% door de 60 Hertz aan te sluiten op onze 50 Hertz.Veiligheidsmaatregelen:

- Alleen 127 Volt of 220 Volt 50 Hertz apparaten aansluiten.

Een van de grootste boosdoeners van brandgevaar zijn de 110 Volt 60 Hertz apparaten!

Binnenkort zal onze standaard 230/400 Volt, 3 fasen, 50 Hertz zijn.

Nieuwe "grote" apparatuur zoals koelkast, wasmachine uitsluitend in 220/230 Volt, 50 Hertz uivoering kopen. (bij aansluiting op 127 Volt stopcontact voorlopig transformator gebruiken van 127 Volt naar 220/230 Volt.)

- Aardlekschakelaar laten aansluiten in de meterkast.

Deze zorgt ervoor dat continue de in en uitgaande stroom gemeten wordt, welke hetzelfde moet zijn. Treed er een afwijking op dan wordt de desbetreffende groep automatisch uitgeschakeld b.v. door een kortsluiting naar aarde. Dit is tegenwoordig voorschrift van Aqualectra in nieuwe installatie's!

- Alle elektrische apparaten aarden.

- Apparaten welke dag en nacht aanstaan apart zekeren met een zekering aangepast aan de waarde van dat apparaat.

Hierdoor wordt dit apparaat wel uitgeschakeld bij een interne kortsluiting.

- Omgeving van elektrische apparaten brandveilig houden.

- Controleer of geinstalleerde transformatoren goed zijn aangesloten, vooral primaire kant van 127 Volt!

Vaak staat deze op 110 Volt, hetgeen dus fout is, hierdoor krijgt de secundaire spanning waarop het apparaat is aangesloten een hogere spanning als op de transformator staat aangegeven.

- Bij 60 Herz apparaten (welke eigenlijk niet gebruikt mogen worden) kunnen op eigen risico worden aangesloten middels een transformator met een spanning 20% lager als aangegeven op het typeplaatje.

Voorbeeld een 110 Volt 60 Hertz apparaat aansluiten op een 127 Volt stopcontact via een transformator van 127 Volt (primaire kant) naar 90 Volt op de secundaire kant!

- Transformatoren apart zekeren of op basis van het vermogen van het aangesloten apparaat (voorkeur) of op basis van het vermogen van de transformator.

- Alleen als de fabrikant op het apparaat aangegeven heeft 50/60 Hertz mag dit apparaat op ons net van 50 Hertz worden aangesloten.

Voorbeeld A: op een oplader staat vermeld 100-240 Volt 50/60 Hertz, dit mag dus op elk stopcontact met een spanning tussen 110 en 240 Volt worden aangesloten en op een 50 of 60 Hertz net.

Voorbeeld B: op de compressor van een koelkast staat 120 Volt 60 Hertz en 90 Volt 50 Hertz. Dit mag dus aangesloten worden op ons net van 50 Hertz middels een transformator van 127 Volt naar 90 Volt.

- Controleer bij het kopen van een ventilator of erop staat vermeld 50 Hertz of 50/60 Hertz.

Bij alleen 60 Hertz niet kopen, ook niet via een transformator! Laat uw huis of pand niet afbranden door 60 Hertz apparatuur, sommige apparaten van 60 Hertz verbranden pas na jaren van gebruik! Ventilator van 220/230 Volt 50 Hertz is ok, maar aansluiten via transformator op een 127 Volt stopcontact.

- Geen noodverlichting apparatuur van 60 Hertz aansluiten.

Sommige van deze apparatuur is voor 50 gulden te koop, welke 24 uur per dag aangesloten is op het stopcontact, met als gevolg verbranden van het huis als gevolg van een investering van 50 gulden!

- Verwissel alle 60 Hertz opladers voor 50 Hertz. (o.a. van cellulair telefoons)

- Laat uw elektrische installatie keuren.Oproep aan het bedrijfsleven:

Stap over naar verkoop van uitsluitend 230 Volt 50 Hertz apparatuur!

Oproep aan de overheid van Curaçao en Bonaire:

Verbied alle 60 Hertz apparatuur!Enter content here

Enter content here

Enter content here